Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2019

„Mnich w kapturze potyka się z królem w koronie! Patrzcie! O tam! W imię Ojca i Syna, i Ducha! O jakże się okrutnie zmagają… […]”

Obraz
Ten tytułowy cytat pochodzi z dzieła Henryka Sienkiewicza, wielkiego wieszcza., pt. ”Krzyżacy”. By obudzić w narodzie poczucie woli walki, rozgrzać serca ludzkie myślą o ojczyźnie, dać nadzieję zmiany na lepsze, Henryk Sienkiewicz w swoich książkach przypominał o chwale jaką niosły wieki minione. Tworzył w ich treści idealistyczne podteksty, które z pewnością do dziś wywołują niekiedy gęsią skórkę na czytelniku. Dobrym przykładem jest właśnie ów scena gdy w noc przed bitwą wojskom polsko-litewskim na niebie ukazuje się wizja króla walczącego z zakonnikiem, który zostaje zwyciężony. Przepowiednia finału dnia następnego. Jest to fantazja autora, którą można było odnieść do sytuacji narodu w okresie zaborów. Państwo po latach walk w końcu miażdży ucisk. 
Odnoszę się do tych wydarzeń nie bez powodu – dziś 15 lipca roku 2019, obchodzimy 609 rocznicę zwycięskiej, największej bitwy średniowiecznej Europy, rozegranej na polach Grunwaldu między państwem polsko-litewskim wspieranym prze…

450 rocznica Unii Lubelskiej / 450-osios Liublino Unijos metinės

Obraz
1 lipca roku pańskiego 1569, Zygmunt August z Bożej łaski Król Polski, Wielki Książę Litewski etc., etc. wraz z posłami i senatorami Królestwa Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego złożyli podpisy na akcie unii realnej, łączącej dwa państwa w jedno, będące federacją. W ten sposób powstała tkz. Rzeczpospolita Obojga Narodów. Miało to miejsce w kościele franciszkanów w Lublinie. /
 1569-aisiais Viešpaties metais, liepos 1 pirmą dieną, Zigmuntas Augustas – iš Dievo malonės – Lenkijos Karalius. Didysis Lenkijos Kunigaikštis, etc., etc., kartu su Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntiniais ir senatoriais, pasirašė Uniją, sujungiančią dvi valstybes į vieną – atsirado federacija.
 Pamiętać należy, iż o ile nowe państwo powstało w tym roku oficjalnie, to praktycznie na mapach Europy pojawiło się już w 1386 roku jako unia personalna. Przez ten czas Polska i Litwa silnie się związały i uzależniły od siebie w pewnych kwestiach. Ich granice podlegały też nieustannym…